10 KASIM 2022, PERŞEMBE
SAAT
GENETİK KURSU
GÖRÜNTÜLEME KURSU
FERTİLİTE PREZERVASYONU KURSU
ÜREME ENDOKRİNOLOJİSİ KURSU
SEÇİLMİŞ SÖZEL BİLDİRİLER
11:00-16:40
Kurs Direktörü:
Evrim Ünsal
Kurs Direktörü:
Ayşe Seyhan
Kurs Direktörü:
Özgür Öktem
Kurs Direktörü:
Mehtap Polat
Oturum Başkanları:
Yaprak Üstün
Davut Güven
11.00 - 11.20
PGT-A Uygulamalarında Güncel Teknolojiler
Jakub Horak
11.20 - 11.40
Non-Invaziv PGT Teknolojisi Rutin Uygulamalar için Hazır mı?
Mina Popovic
11.40 - 12.00
Mozaik Embriyo Transfer Kararında Genetik Danışmanlık ve Hasta Yönetimi
Beril Yüksel
12.00-12.30
Kahve Arası
12.30-12.50
Moleküler Inversiyon Prob Teknolojisi ile Tek Hücre Kaynağından PGT-M ve PGT-A Uygulaması
Pedro Echave
12.50-13:10
Hedefli Zenginleştirme Protokolü ile Kombine PGT
Süleyman Aktuna 
13.30-14.30
Öğle Yemeği
14.30-16.30
Vaka Sunumları ve Video anlatımlı Interaktif Tartışmalar
Volkan Baltacı- Hakan Yelke - Hale Göksever Çelik
-Trofektoderm Biyopsi (Lazer Yardımlı)
-PGT uygulamaları için Biyopsi Hücrelerinin Hazırlanması
-Biyopsi Materyallerinin Genetik Laboratuvarındaki Serüveni
-NI-PGT Amaçlı Kültür Medyumu Hazırlığı
16.30-16.40
Tartışma ve Kapanış
11.00-11.30
Tek seansta fertilite ultrasonu: Endometrial kavite, fallop tüpleri ve over fonksiyonunun değerlendirilmesi
Thierry Van Den Bosch
11.30-12.00
Vaka tartışması; Konjenital uterin anomalilerin tanısı ve yönetimi
Engin Türkgeldi
12.00-12.20
Kahve arası + pratik
12.20- 12.50
Endometriozis tanısındaki güçlükler
Ayşe Seyhan
12.50- 13.20
Vaka tartışması; Endometriozis tanısında hasta ve cerrah perspektifleri
Bülent Urman
13.20-14.00
Öğlen arası + pratik
14.00-14.30
Adenomyozisin görüntüleme bulguları
Thierry Van Den Bosch
14.30-15.00
Vaka tartışması; Adenomyozisin ultrason bulgular ile hasta semptomlarının ilişkisi
Ertan Sarıdoğan
15.00-15.20
Kahve arası + pratik
15.20-15.50
Fertilite tedavisi ve cerrahi öncesinde myomların değerlendirilmesi
Sezcan Mümüşoğlu
15.50-16.00
Kapanış
OTURUM 1:
Oturum Başkanları:
Gürkan Bozdağ, Berrin Avcı
11.00-11.20
Fertilitenin korunmasına global bir bakış
Özgür Öktem (Türkiye Video Konferansı)
11.20-11.40
IKryobiyolojinin temel prensipleri: gamet ve hücre dondurma
Amir Arav ( İsrail Video Konferansı)
11.40-12.00
Yapay Gonad
Christiani Amorim
12.00-12.20
Oosit ve embriyo dondurma
Cihan Çakır
12.20-14.00
Öğlen arası
OTURUM 2:
Oturum Başkanları:
Cem Atabekoğlu, Necati Fındıklı
14.00-14.20
Oosit embryo dondurma için over stimulasyon protokolleri
Kayhan Yakın
14.20-15.00
Over dokusu yavaş dondurma ve vitrifikasyon: klinik sonuçlar
Volkan Turan
15.20-15.40
Kemoterapiye radyasyona bağlı over ve uterus hasar oluşum mekanizmaları
Gamze Bildik (ABD video konferansı)
15.40-16.00
IN-VITRO gametogenez
Eli Adashi (ABD video konferansı)
16.00-16.30
Tartışma ve kapanış
OTURUM 1:
YÜT Sikluslarında Ovaryen Stimülasyon: Püf noktalar
Oturum Başkanları:
Esra Bulgan Kılıçdağ, Mehtap Polat
11.00-11.20
ART sikluslarında prematür progesteron yüksekliğinde yönetim stratejileri
Human Fatemi
11.20-11.40
Beklenmeyen düşük ve yüksek yanıtlı hastalarda yönetim
Cem Atabekoğlu
11.40-12.00
Ovarian Stimülasyonda Protokol seçimi. Hangi protokol kime?
Berfu Demir
12.00-12.20
Progestin primed ovaryan stimulasyon
Şule Yıldız
12.20-14.00
Öğlen arası
OTURUM 2:
YÜT Sikluslarında Pratik Bilgiler
Oturum Başkanları:
Berfu Demir, Cem Atabekoğlu
14.00-14.20
Dondurulmuş Embriyo Transferlerinde Endometrium Hazırlanması: En İyi Protokol Arayışı Devam Etmekte
Mehtap Polat
14.20-14.40
Taze ve Dondurulmuş Embriyo Transfer Sikluslarında Luteal Destek
Esra Bulgan Kılıçdağ
14.40-15.00
Embriyo Transferinde Püf Noktalar
Erbil Doğan
15.00-15.20
Kahve molası
15.20-16.20
OTURUM 3: Vakalarla Öğreniyoruz-Hasta Örnekleri Üzerinden Aşağıdaki Konular Tartışılacaktır
Oturum Başkanları:
Cem Atabekoğlu, Erbil Doğan, Esra Bulgan Kılıçdağ, Mehtap Polat, Berfu Demir
- YÜT dışı sikluslarda ovarian stimülasyon CC vs AI, Gonadotropinler
- YÜT Sikluslarında Yönetim;
-Ovarian Stimülasyonda LH Supresyonu için Progestinlerin Kullanımı
(kime, ne dozda?, nasıl?)
- Ovarian stimülasyonda bireyselleştirme, hangi protokol ve doz kime?
- Dual Stimülasyon-Hangi hastalarda yeri var? Nasıl yapılmalı?
- Ovülasyon tetiklenmesinde bireyselleştirme
(Agonist trigger, double/dual trigger)
- Luteal faz desteğinde bireyselleştirme (Endokrin monitorizasyon gerekli mi?)
16.20-16.30
Kapanış
SS-01- Berk Angün -
RELATIONSHIP BETWEEN ADVANCED PATERNAL AGE AND EMBRYO PLOIDY IN OOCYTE DONATION CYCLES UNDERGOING PREIMPLANTATION GENETIC TESTING FOR ANEUPLOIDY ANALYSIS.


SS-02 - Meryem Hocaoğlu
ENDOMETRİOZİSLİ KADINLARDA OPERASYON ÖNCESİ VE OPERASYON SONRASI 1. AYDA DOLAŞIMDAKİ LÖKÖSİTLERDE UZUN KODLAMAYAN RNA'LARIN (LNCRNA) ANLATIM DÜZEYLERİNİN İNCELENMESİ
SS-03 - Betül Tire
REPEATED OVARIAN STIMULATION INCREASES THE TELOMERASE COMPONENT, TERT, LEVELS IN THE MATURE OOCYTES
SS-04 - Yashar Esmaeilian
IVF CHARACTERISTICS AND THE MOLECULAR LUTEAL FEATURES OF THE RANDOM START IVF CYCLES ARE NOT DIFFERENT FROM THE CONVENTIONAL CYCLES IN CANCER PATIENTS
SS-05 - Ayşe Altun
OVULATUAR FAKTÖR OLGULARINDA GRANÜLOZA HÜCRELERİNDE İMMUNOHİSTOKİMYASAL OLARAK MMP-2’NİN GÖSTERİMİNİN YARDIMLA ÜREME TEDAVİSİ SONUÇLARINA ETKİSİSS-06 - Arif Can Özsipahi
VAGINAL ESTRADIOL ADMINISTRATION INCREASES SERUM PROGESTERONE LEVELS ON EMBRYO TRANSFER DAY IN HORMONALLY PREPARED FROZEN EMBRYO TRANSFER CYCLES


SS-07 - Fatma Uysal
DNA METİLASYONUNDA ROL ALAN DNMT1 VE DNMT3A ENZİMLERİNİN SUSTURULMASI DEJENERASYONA YOL AÇARAK OOSİT MATURASYONUNU ENGELLER
SS-08 - Emrullah Sezer
İSTMOSEL HASTALARINA UYGULANAN HİSTEROSKOPİK CERRAHİ YAKLAŞIMIN PREOP VE POSTOP ENDOMETRİYAL MİKROBİYOTA ÜZERİNDEKİ ETKİSİNİN ARAŞTIRILMASI
SS-09 - Kiper Aslan
POSEİDON-1 İNFERTİL HASTA GRUBU KONTROLLÜ OVARYAN HİPERSTİMÜLASYON ÖNCESİNDE ÖNGÖRÜLEBİLİR Mİ?SS-10 - Tansu Bahar Gürbüz
ENDOMETRİOZİSTE NORETİNDRON ASETAT VE DİENOGESTİN SEMPTOMATOLOJİK VE RADYOLOJİK ETKİLERİNİN KARŞILAŞTIRILDIĞI PROSPEKTİF VE RANDOMİZE ÇALIŞMANIN İLK SONUÇLARI
18:00-19:30
AÇILIŞ TÖRENİ
18:00-19:30
18:00-18:05
Hoş Geldiniz, İstiklal Marşı ve Saygı Duruşu
18:05-18:15
Kongre ve TSRM Başkanı
Barış Ata
18:15 - 18:25
Bildiri Ödülleri
18:25 - 18:55
Yaşam Boyu Başarı Ödülü
Emre Seli
18:55 - 19:30
Başkanlık Ödülü
Victor Gomel
11 KASIM 2022, CUMA
SAAT
MAVİ SALON
YEŞİL SALON
SAAT
YUVARLAK MASALAR
08:00-08:50
Yuvarlak Masa Oturumları 1 - 22
Myomların myomektomi dışında minimal invaziv tedavileri
Serhan Cevrioğlu
İnfertilite degerlendirmesi ve yönetiminde histeroskopi
Tansu Küçük
Infertillerde myom ve inferilite yonetimi
Nuray Bozkurt
Genital HPV infeksiyonları ve üreme sağlığı üzerine etkisi
Süleyman Akhan
Ovaryan stimülasyonun püf noktaları
Cemal Posacı
Endometriosis ve infertilite
Erkut Attar
Robotik Cerrahi jinekolojik endoskopide ne fayda sağlıyor?
Mete Güngör
Amenore kliniği
Kutay Biberoğlu
Akademisyenler için angajman kuralları yada editör ve hakemleri nasıl etkileyebiliriz?
Erkan Kalafat
09:00-10:30
OTURUM 1
Oturum Başkanları:
Cihat Ünlü
Tayfun Çok
OTURUM 2
Oturum Başkanları:
Mutlu Ercan
Hakan Yelke
09:00-09:20
Over stimulasyonu: Geçmişteki hatalar
Human Fatemi
Trofoektoderm biyopsi sonuçlarını etkileyen faktörler
Danilo Cimadomo
09:20-09:40
Gelişmekte olan ovaryen rejüvenasyon stratejileri: In vitro foliküler aktivasyondan otolog plateletden zengin plazmaya (PRP)
Emre Seli
PGT-A'nın doğruluğu: Gürültü içinde netlik aramak
Mina Popovic
09:40-10:00
Kişiselleştirme: Çiftlerin tedaviyi bırakma oranlarını azaltacak bir araç
Luca Gianaroli
Euploid blastokistlerin gelişim özellikllerindeki farklar: Yanlış doğru olabilir
Daniella Nogueira
10:00-10:20
Mitokondriyal replasman tedavisi
Juan Garcia Velasco
Single cell sequencing ile insan embryosunun erken aneuploidilerine ve mozaisizme bakış
Gary Smith
10:20-10:30
Tartışma
10:20-10:40 Fotodinamik terapi ile kanser hücrelerini vücud dışında temizlenmesi: Lösemi hastalarında fertilitenin yeniden sağlanmasında güvenli bir yaklaşım
Christiani Amorim
10:40-10:50
Tartışma
10:50-11:00
KAHVE ARASI
11:00-11:45
UYDU SEMPOZYUMU
ART Sonuçlarının Geliştirilmesi: Embriyo Seçiminde Yapay Zeka
Moderatör: Hakan Yaralı
Konuşmacı: Semra Kahraman
11:45-12:00
KAHVE ARASI
12:00-13:00
PANEL 1
FOLİKÜLER FAZDAN LUTEAL FAZA PROGESTERON
Moderatör:
Hakan Yaralı
Panelistler:
Michael Dahan
Human Fatemi
Elena Labarta
Richard Paulson
EMBRYOLOJİ PANELİ - 1
LABORATUVARINIZDA HANGİ PERFORMANS BELİRTEÇLERİNİ EN FAYDALI BULUYORSUNUZ?
Moderatör:
Lale Karakoç
Panelistler:
Thomas Ebner
Borut Kovacic
Denny Sakkas
Rita Vassena
13:00-14:30
ÖĞLE YEMEĞİ
13:30 - 14:20
İleri yaşta IVF ve gebelik
İsmet Gün
ART sikluslarında trigger kriterleri ve trigger seçimi
Esra Bulgan Kılıçdağ
Embryo transfer tekniğinizi nasıl geliştirebilirsiniz?
Faruk Buyru
Tekrarlayan gebelik kaybının değerlendirilmesi - yönetimi
Sedat Kadanalı
Zaman içinde vitrifikasyon gelişimlerinin başarıya etkisi
Münevver Serdaroğulları
Üreme tıbbında genetik ve kök hücre tedavileri
Nesrin Erçelen
Laparoskopik myomektominin püf noktaları
Yakup Kumtepe
Jinekolojik onkolojide fertilite koruyucu yaklaşımlar
Kemal Özerkan
Over yetmezliğine girmek üzere olan hastalarda bireyselleştirilmiş yaklaşım nasıl olur?
Berfu Demir
Ovaryan stimulasyon mutlaka foliküler fazda mı olmalı? Random start cycles
Murat Özekinci
Bioeşdeğer hormon nedir ne değildir?
Tamer Erel
Embriyo Seçiminde Yeni Teknolojiler; Yapay Zeka
İpek Keleş
14:30-16:00
OTURUM 3
Oturum Başkanları:
Yücel Karaman
Şafak Olgan
OTURUM 4
Oturum Başkanları:
Kubilay Vicdan
Aycan Işıklar
14:30-14:50
Endometriozis ve infertilite: Yol haritası nasıl?
Ludovico Muzii
IVF laboratuvarında otomatizasyona doğru: Faydaları ve zorlukları
Gary Smith
14:50-15:10
Endometriozis ve adenomyoziste ultrasonla görüntülemenin standardizasyonu
Thierry Van Den Bosch
Kötü prognozlu hastalarda sonuçları nasıl optimize edebiliriz: Laboratuvarın rolü
Danilo Cimadomo
15:10-15:30
Endometriozis and adenomyozis: Genetik, klinik kararlara nasıl yardımcı olabilir
Serdar Bulun
IVF add-on'ları: Kanıtı olmayan uygulamaları kullanmalı mıyız?
Joyce Harper
15:30-15:50
Endometriozis ve adenomyozisli kadınlarda yardımcı üreme teknikleri
Michel Abou Abdallah
IVF laboratuvarında ''iyi uygulamalar''ın değerlendirilmesi
Borut Kovacic
15:50-16:00
Tartışma
Tartışma
16:00-16:30
KAHVE ARASI
16:30-17:15
UYDU SEMPOZYUMU
Moderatör:
Barış Ata
Konuşmacı:
Gürkan Bozdağ
Gec follikuler fazda progesteron artışı
Konuşmacı:
Ahmet Zeki Işık
FET sikluslarda luteal faz desteği optimizasyonu
17:15-17:30
KAHVE ARASI
17:30-18:30
PANEL 2
DONMUŞ-ÇÖZÜLMÜŞ EMBRİYO TRANSFERLERİNDE ENDOMETRİAL HAZIRLIK
Moderatör:
Gürkan Uncu
Panelistler:
Human Fatemi
Elena Labarta
Samuel Dos Santos Ribeiro
Kanad Dev Nayar
12 KASIM 2022, CUMARTESİ
SAAT
MAVİ SALON
YEŞİL SALON
SAAT
YUVARLAK MASALAR
BEYAZ SALON
08:00-08:50
Yuvarlak Masa 23 - 45
Sosyal fertilite prezervasyonu - Nasıl danışmanlık verilir - nasıl yönetilir?
Özkan Özdamar
Mikrobiyota ve fertilite ilişkisi
Abdullah Karaer
Endometriosle ilişkili infertilitede cerrahi tedavi, kime, ne zaman?
Süleyman Güven
IVF sikluslarında LH kullanım ipuçları
Serdar Dilbaz
Postreprodüktif dönemde hormon tedavisi artıları eksileri
Levent Şentürk
İnfertilitede cerrahinin rolü?
İbrahim Esinler

Infertil kadında endometrioma - ne düşünmeli, nasıl yönetmeli?
Temel Ceyhan
Tekrarlayan implantasyon başarısızlığı nasıl değerlendiriyorum?
Meriç Karacan
Progesteron mu progestinler mi? Kime, ne zaman?
Berna Dilbaz
Postreprodüktif kadın sağlığı yönetimi
Fatih Durmuşoğlu
ART’de sperm DNA fragmantasyonu; şimdiye kadar ne öğrendik?
Serdar Günalp
Gebeliklerin prognozu açısından gebelik kaybı yönetimi
Kiper Aslan
09:00-10:30
OTURUM 5
Oturum Başkanları:
Semra Kahraman
Ercan Baştu
OTURUM 6
Oturum Başkanları:
Müfit Yenen
Semra Kayataş Eser
09.00-10.40

Hemşirelik Oturumu 1
Oturum Başkanları:
Nezihe Kızılkaya Beji
Özlem Akalpler
09:00-09:20
Gametlerde ve preimplantasyon embriyolarında DNA hasarı: Tamir stratejileri ve klinikteki yerleri
Thomas Ebner
Uluslararası fertilite eğitimi girişimi - Bunu neden öğretmeliyiz?
Joyce Harper
Endometriozis ve İnfertilite
Serap Tekbaş
09:20-09:40
Konrollü over stimulasyonunda FSH dozunun belirlenmesinde yapay öğrenme
Rita Vasenna
Myomlar: Genetik, yüksek hassasiyetli tedavi seçeneklerini nasıl yönlendirebilir?
Serdar Bulun
Reprodüktif genetiğin temelleri - Kimlere hangi değerlendirmeler gerekir
Sinem Ertaş
09:40-10:00
En iyi embryoyu transfer edelim, ama non-invaziv değerlendirme ile
Denny Sakkas
Myomları olan infertil kadınlarda tedaviyi bireyselleşitrme
Ertan Sarıdoğan
İnfertilitenin tedavisinde cerrahinin yeri
Can Benlioğlu
10:00-10:20
PGT-A'in ötesindeki embryo tanı yöntemleri
Richard Scott
Şahsen mi sanal mı? Üreme endokrinoloji pratiğinin geleceği nerede?
Edgar Mocanu
Jinekolojik Onkoloji hastaları için fertilite korunması
Eser Çolak
10:20-10:30
Tartışma
Tartışma
Tartışma
10:30-11:00
KAHVE ARASI
11:00-11:45
UYDU SEMPOZYUMU
Oturum Başkanı:
Barış Ata
Konuşmacı:
Dominique De Ziegler
11:45-12:00
KAHVE ARASI
12:00-13:00
PANEL 3
KİMLERE PREİMPLANTASYON GENETİK İNCELEME YAPILMALI?
Moderatör:
Bülent Urman
Panelistler:
Barış Ata
Luca Gianaroli
Richard Paulson
Richard Scott
13:00-14:30
ÖĞLE YEMEĞİ
13:30 - 14:20
IUI için hasta seçimi, superovulasyon ve teknik
Ahmet Erdem
IVF için stimülasyon protokolümü nasıl seçiyor ve nasıl monitorize ediyorum?
Mehmet Erdem
Endometrioma yönetiminde skleroterapi - yeri olacak mı?
Yavuz Emre Şükür
İvf laboratuvarlarinda kullanilan kultur sistemlerinde yeni gelişmeler
Evrim Ünsal
IVF'te maksimum başarı için siklustan önce yapılması gerekenler
Burak Yücel
Jinekologlar için retroperitoneal anatomi ve disseksiyon
Murat Naki
Amenore nasıl değerlendiriyorum, nasıl yönetiyorum?
Özlem Dural
Donmus embryo transferi için luteal destek - ben nasıl yapıyorum?
Kübra Boynukalın
Kime taze kime donmuş embryo transferi yapılmalı?
Ramazan Mercan
Unutulmaması Gereken Sanatlar: Spinelli, Tompkins, Lash, IV. derece perine yırtığı
Esat Orhon
Endometriozis cerrahisinde ip uçları
Üzeyir Kalkan
Endometriozis ilişkili infertilitede ART ne zaman ve nasıl?
Yunus Aydın
LH gerekirse kime gerekir?
Göğşen Önalan
AYASOFYA
HALİKARNAS
13:30 - 14:20
VİDEO SUNUMLAR - 1
Oturum Başkanları:
Meltem Kuruş
Şenol Kalyoncu

V-01 - Can Tercan
LAPAROSKOPİK CERRAHİDE VAJİNAL ULTRASONOGRAFİ KILAVUZLUĞUNDA VERESS İĞNESİ İLE PNÖMOPERİTONYUM OLUŞTURULMASI

V-02 - Fatma Başak Sargın
EKSTRAPERİTONEAL SEZARYEN

V-03 - Onur Yavuz
ISOLATED UNILATERAL ABSENCE OF ADNEXA DETECTED INCIDENTALLY WITH GIANT PYOCOLPOS MIMICKING TUBAOVARIAN ABSCESS IN A MICROPERFORATED HYMEN; A RARE CASE REPORT

V-04 - Kardelen Başlı Kasım
BİLATERAL SALPENJEKTOMİ, IVF VE MULTİPL EMBRİYO TRANSFERİ SONRASI HETEROTOPİK GEBELİK

V-05 - Onur Yavuz
LAPAROSCOPIC SURGERY FOR A UNICORNUATE UTERUS WITH NONCOMMUNICATING AND FUNCTIONAL UTERINE HORN

VİDEO SUNUMLAR - 2
Oturum Başkanları:
Onur Karaaslan
İlker Arıkan

V-06 - Gökhan Kablan
JİNEKOLOJİDE GEÇİRİLMİŞ CERRAHİ SONRASI BATIN ÖN DUVARI ENDOMETRİOZİSİ

V-07 - Eralp Bulutlar
BİLATERAL OKLÜZE TUBANIN LAPAROSKOPİK OLARAK RENASTOMOZ İLE DÜZELTİLMESİ

V-08 - Alper Türkoğlu
ENDOMETRİAL PATOLOJİLERDE HİSTEROSKOPİK MORSELASYON SİSTEMİ KULLANIMI, VİDEO VAKA SUNUMU

V-09 - Farida Gasimova
ULTRASOUND FOR DIAGNOSIS OF ENDOMETRIOSIS

14:30-16:00
OTURUM 7
Oturum Başkanları:
Koray Elter
Ahmet Demir
OTURUM 8
Oturum Başkanları:
Mustafa Bahçeci
Servet Hacıvelioğlu
Hemşirelik Oturumu 2
Oturum Başkanları:
Gülşen Vural
Dilek Sarpkaya Güder
14:30-14:50
Diğer modelleri kullanarak, ART başarısızlığunı nasıl daha iyi kavrarız?
Samuel Dos Santos Ribeiro
Mayoz hakkında sormak istediğiniz fakat sormaya korktuğunuz her şey
Stephane Viville
İlaç Uygulamaları ve Hemşirelik Bakımı
Havva Şeyma Yılmaz Sinan
14:50-15:10
Sperm DNA fragmentasyonu: Durma zamanı geldi!
Michael Dahan
Kadınlarda sosyal fertilite prezervasyonu
Seang Lin Tan
OPU Uygulaması ve Hemşirelik Bakımı
Şenay Zorlu
15:10-15:30
Endometrial reseptivitenin hormonal indüksyonuna akılcı bir yaklaşım
Richard Paulson


Embriyo Transferi Uygulaması ve Hemşirelik Bakımı
Zeynep Güner Tokel
15:30-15:50
Endometrial reseptivitenin değerlendirilmesi
Nick Macklon
İnfertil hastaların yönetiminde yeni bir araç: Genetik
Stephane Viville
Histeroskopi, Laparoskopi ve Hemşirelik Bakımı
Hatice Özkan
15:50-16:00
Tartışma
Tartışma
Tartışma
16:00-16:30
KAHVE ARASI
16:30 -17:15
EMBRİYOLOJİ PANEL - 2
EMBRİYOLOJİ LABORATUVARINDA YAPAY ZEKA
Moderatör:
Necati Fındıklı
Panelistler:
Thomas Ebner
Daniela Nogueira
Denny Sakkas
Gary Smith
17:15-17:30
KAHVE ARASI
17:30-18:30
PANEL 4
ENDOMETRİAL RESEPTİVİTE TESTLERİ
Moderatör:
Ahmet Zeki Işık
Panelistler:
Michael Dahan
Edgar Mocanu
Nick Macklon
Emre Seli
13 KASIM 2022, PAZAR
SAAT
MAVİ SALON
YEŞİL SALON
KIRMIZI SALON
SİYAH SALON
SARI SALON
SAAT
BEYAZ SALON
08:30-10:00
SÖZEL SUNUMLAR -1
Oturum Başkanları:
Gülçin Abban Mete
Berna Seçkin
SÖZEL SUNUMLAR -2
Oturum Başkanları:
Sıddık Evsen
Şebnem Alanya Tosun
SÖZEL SUNUMLAR -3
Oturum Başkanları:
Yeşim Bayoğlu Tekin
Mehmet Sakıncı
SÖZEL SUNUMLAR -4
Oturum Başkanları:
Yusuf Üstün
Özgür Koçak
SÖZEL SUNUMLAR -5
Oturum Başkanları:
Levent Tütüncü
İsmail Güler
09.00-10.50
HEMŞİRELİK OTURUMU 3
Oturum Başkanları:
Nurdan Demirci
Şenay Zorlu
S-01 - Tülay İrez - HIGH CONCENTRATIONS OF BISPHENOL A FOUND IN THE SEMEN OF INFERTILE TURKISH MEN CONTRIBUTES TO THE PROGRESSION OF OLIGOASTHENOTERATOSPERMIA
S-08 - Ümit Doğan Çelik - IVF YAPILAN POLİKİSTİK OVER SENDROMLU HASTALARDA FOLİKÜLER SIVIDAKİ ANTİ-MÜLLERİAN HORMON, LİPİD PROFİLİ VE OKSİDATİF STRES PARAMETRELERİNİN, OOSİT, EMBRİYO KALİTESİ VE GEBELİK İLE İLİŞKİSİ
S-15 - İpek Çoruhlu - EVALUATION OF EMBRYO ARREST IN DIFFERENT PATIENT GROUPS
S-59 - Ediz Karataş Şahin - AÇIKLANAMAYAN İNFERTİLİTE TANISI ALMIŞ HASTALARDA GONADOTROPİN RELEASİNG HORMON AGONİST VE ANTAGONİST PROTOKOLLERİNİN GEBELİK SONUÇLARININ KARŞILAŞTIRILMASI
S-28 - Mesut Önal - COMPARISON OF AMH LEVEL AND MRI FINDINGS IN THE DETECTION OF OVARIAN RESERVE IN INFERTILE PATIENTS
09.00-09.20
İnfertil Kadının İlk Değerlendirmesi
Tülay Yılmaz
S-02 - Murat Önal - IMPACT OF BODY MASS INDEX AND VITAMIN D LEVELS PROPOSED BY ENDOCRINE SOCIETY ON AMH AND ANTRAL FOLLICLE COUNT IN PCOS
S-09 - Yavuz Emre Şükür - ENDOMETRİOMA VARLIĞI, DÜŞÜK OVER REZERVİ (DOR) HASTALARINDA EMBRİYO KALİTESİ VE YARDIMCI ÜREME TEKNİKLERİ (YÜT) SONUCUNU DEĞİŞTİRMEZ
S-16 - Figen Yanık - FERTİLİTEYİ GELİŞTİRMEDE SAĞLIKLI YAŞAM DAVRANIŞLARI ÖLÇEĞİ’NİN GELİŞTİRİLME ÇALIŞMASI
S-23 - Çağla Bahar Bülbül - THE RELATIONSHIP BETWEEN PREMATURE OVARIAN FAILURE AND AUTOIMMUNE AND NON-AUTOIMMUNE DISEASES.
S-29 - Şeyma Çolak Yüksek - ADENOMYOZİS HASTALIĞINDA VİTAMİN B12 VE D VİTAMİNİ SEVİYELERİNİN İNCELENMESİ
09.20-09.40
İnfertilite Stresi ile Baş Etmede Hemşirenin Rolü
Dilek Potur
S-03 - Nazlı Çil - TÜP BEBEK HASTALARINDA EMBRİYO KALİTESİNİN OBEZİTEYLE İLİŞKİSİ
S-10 - Tülay Yılmaz - NFERTİL KADINLARA PREKONSEPSİYONEL DÖNEMDE PENDER’İN SAĞLIĞI GELİŞTİRME MODELİ KULLANILARAK VERİLEN EĞİTİMİN, YAŞAM BİÇİMİ VE ÖZ-YETERLİK ÜZERİNE ETKİSİ: YARI DENEYSEL BİR ÇALIŞMA
S-17 - Ümmügülsüm Önal - BOYUN ÇEVRESİNİN ARTIŞI ERKEK İNFERTİLİTESİ İÇİN PREDİKTÖR BİR FAKTÖR OLABİLİR Mİ?
S-24 - İnci Kahyaoğlu - AZOSPERMİLİ VE OLİGOSPERMİLİ ERKEK İNFERTİLİTESİNDE PERİFERİK KAN ÖRNEĞİNDEN YAPILAN GENETİK ANALİZ SONUÇLARININ İNCELENMESİ, TERSİYER MERKEZ SONUÇLARI
S-30 - Gülen Ayşe Erturun - OPERE NON-RÜPTÜRE VE RÜPTÜRE ENDOMETRİOMALARDA İNFLAMATUAR PARAMETRELERİN KARŞILAŞTIRILMASI
09.40-10.00
Rutin Psikososyal Bakım ESHRE Kılavuzu Önerileri
Melek Ersoy Cingi
S-04 - Zeynep Cansız - - THE EFFECT OF THE RATIO OF LUTEINIZING HORMONE TO FOLLICLE STIMULATING HORMONE AND THE TIME OF ADDITION OF LUTEINIZING HORMONE ON IVF SUCCESS IN PATIENTS WITH DIMINISHED OVARIAN RESERVE
S-11 - Zarnigar Zarnigar Gadırlı - ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ KADIN HASTALIKLARI VE DOĞUM ANABİLİM DALINDA HİSTEROSKOPİK SEPTUM İNSİZYONU UYGULANAN HASTALARIN RETROSPEKTİF OLARAK GEBELİK SONUÇLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ
S-18 - Dilek Ulusoy Karatopuk - BİR ÜNİVERSİTE HASTANESİ ÜYTE MERKEZİNE TEDAVİ AMACIYLA BAŞVURAN ÇİFTLERİN SOSYODEMOGRAFİK ÖZELLİKLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ
S-25 - Müjde Canday - HOW EFFECTIVELY IS HSG USED IN APPROACHING INFERTILITY AND WHERE SHOULD WE POSITION ?
S-31 - Gülşah Seven - ENDOMETRİOZİSLİ İNFERTİL KADINLARDA DİENOGEST TEDAVİSİNİN IVF SONUÇLARINA ETKİSİ
10.00-10.20
İnfertilite Tedavisinde Hemşirelik Modellerinin Kullanımı
Handan Özcan
S-05 - Didem Alkaş Yağınç - ESNEK PROGESTİN İLE HAZIRLANMIŞ OVER UYARIMI (PPOS) PROTOKOLÜNDE DİDROGESTERON DOZUNUN İNVİTRO FERTİLİZASYON (IVF) SİKLUSLARININ SONUÇLARINA ETKİSİ VAR MI?
S-12 - Pınar Çağlar Aytaç - KLOMİPHENE SİTRAT VE LETROZOLE’ÜN GONADOTROPİNLERE EKLENMESİNİN, DÜŞÜK VEYA ZAYIF YANITLI HASTALARDAKİ IVF SONUÇLARININ KARŞILAŞTIRMASI
S-19 - Aykut Kından - THE EFFECT OF OVARIAN CYST SIZE AND BILATERALITY ON AMH AND CA-125 LEVELS IN BENIGN CASES
S-26 - Alper Şişmanoğlu - UCUZ VE ETKİLİ BİR YÖNTEM OLARAK R-FSH İLE OVULASYON İNDÜKSİYONU UYGULANAN İNFERTİL OLGULARDA; GEÇ FOLİKÜLER FAZDA DÜŞÜK DOZ HCG KULLANIMI
S-32 - Arife Akay - ENDOMETRİOMA VE NON-ENDOMETRİOTİK BENİGN OVARYAN KİST TANISI ALAN OLGULARDA HEMATOLOJİK İNFLAMATUVAR MARKERLARIN KARŞILAŞTIRILMASI
10.20-10.40
ESHRE Hemşire ve Ebe Sertifikasyon Programı
Münevver Serdaroğulları
S-06 - Seval Özgü Erdinç - THE EFFECT OF COVID-19 INFECTION ON OVARIAN RESERVE
S-13 - Hilal Aktürk - PRİMER İLE SEKONDER İNFERTİL HASTALAR ARASINDA OVULASYON İNDÜKSİYONU SONRASI TERMDE CANLI GEBELİK ORANLARININ KARŞILAŞTIRILMASI
S-20 - Figen Yanık - İNFERTİL ÇİFTLERE ÖZGÜ GELİŞTİRİLEN MOBİL UYGULAMALARIN “APPLICATIONS” PUANLAMA SİSTEMİ YOLUYLA HOLİSTİK VE KULLANILABİLİRLİK AÇISINDAN İNCELENMESİ
S-27 - Selçuk Yetkinel - - PPOS PROTOKOLÜ İLE YAPILAN IVF TEDAVİLERİNDE YÜKSEK PÜRİFİYE HMG İLE REKOMBİNANT FSH STİMÜLASYONUN KARŞILAŞTIRILMASI
S-33- Kiper Aslan - BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ KADIN HASTALIKLARI VE DOĞUM ANABİLİM DALI ENDOMETRİOZİS TANISIYLA OPERE EDİLEN HASTALARIN RETROSPEKTİF DEĞERLENDİRİLMESİ
10.40-10.50
Tartışma
S-07 - Sevinç Özmen - DONDURULMUŞ-ÇÖZÜLMÜŞ EMBRİYO TRANSFERLERİNDE VÜCUT KİTLE İNDEKSİNİN GEBELİK SONUÇLARINA ETKİSİ
S-14 - Engin Yıldırım - COPEPTİN: AZALMIŞ OVER REZERVİNİN ÖNGÖRÜLMESİ İÇİN POTANSİYEL BİR BELİRTEÇ
S-21- Hilal Karadeniz - YARDIMCI ÜREME TEDAVİSİ ALAN KADINLARIN PROGESTERON KULLANIMINA BAĞLI YAŞADIKLARI SORUNLAR VE BAŞ ETME YÖNTEMLERİ
S-34 - Ecem Atak Mutlu - ANORMAL UTERİN KANAMA EŞLİK EDEN ADENOMYOZİS HASTALIĞINDA HEMOGRAM DEĞERLERİNİN İNCELENMESİ

10:00-10:30


KAHVE ARASI

10:30-12:00
SÖZEL SUNUMLAR -6
Oturum Başkanları:
Berk Angün
Dilek Benk Şilfeler
SÖZEL SUNUMLAR -7
Oturum Başkanları:
Ahmet Eser
Pınar Özcan
SÖZEL SUNUMLAR -8
Oturum Başkanları:
Cengiz Alataş
Yavuz Tokgöz
SÖZEL SUNUMLAR -9
Oturum Başkanları:
Ümit Arslan Naykı
Pınar Çağlar Aytaç
SÖZEL SUNUMLAR -10
Oturum Başkanları:
Remzi Atılgan
Murat Bozkurt
S-35- Tuğba Akçaoğlu - ENDOMETRİOZİSLE İLİŞKİLİ İNFERTİLİTENİN YÖNETİMİ
S-42- Eralp Bulutlar - DENEYSEL OVER TORSİYONU SONRASI DETORSİYON UYGULANAN RATLARDA İSKEMİ VE REPERFÜZYON HASARI ÜZERİNE HİPERBARİK OKSİJEN TEDAVİSİNİN ETKİNLİĞİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ
S-49- Banu Yılmaz - İNSÜLİN DİRENCİ OLAN VE OLMAYAN POLİKİSTİK OVER SENDROMLU HASTALARDA SERUM ADİPONEKTİN VE KİSSPEPTİN DÜZEYLERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI
S-56- Merlinda Aluş Tokat - TEDAVİ SÜRECİNDE HİPNOFERTİLİTE UYGULANAN KADINLARA DAİR:DUYGULAR, DÜŞÜNCELER, RAHATLAMA DURUMLARI VE OLUMLAMALAR
S-63- Pınar Koç Tiske - WHAT IS THE EFFECT OF SMOKING AND ANTIOXIDANT USE ON IVF TREATMENT SUCCESS?
S-36 - Rıfat Taner Aksoy - GEBELİKTE RAHİM İÇİ ARACIN HİSTERESKOPİK YÖNTEM İLE ÇEKİLMESİNİN GEBELİK SONUÇLARINA ETKİSİ
S-43 - Dilara Kurt - - INVESTIGATION OF RELAPSE AND DISEASE-FREE SURVIVAL RESULTS OF FERTILITYSAVING AND NON-FERTILITY-SAVING PROCESS APPLIED TO BORDERLINE OVARIAN TUMORS
S-50 - Veysel Toprak - SERUM VİTAMİNİ (A, B12, C, D, FOLAT) İLE ÇİNKO DÜZEYLERİ VE POLİKİSTİK OVER SENDROMU ARASINDAKİ İLİŞKİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ
S-57 - Ece Ceylan Enç - BİLATERAL SALPENJEKTOMİ, IVF VE MULTİPL EMBRİYO TRANSFERİ SONRASI HETEROTOPİK GEBELİK
S-64 - Sara Salihi - - FARKLI SOSYOKÜLTÜREL DÜZEYDEKİ KADINLARIN OOSİT FREEZİNG HAKKINDA FARKINDALIK VE BİLGİ DÜZEYLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ
S-37 - Mamud Tomgba Kargbo - CONTRACEPTIVE USE AMONG MIGRANT SEX WORKER WOMEN WORKING IN NIGHTCLUBS: NORTHERN CYPRUS
S-44 - Melih Demir - SEMPTOMATİK MYOMLARIN TEDAVİSİNDE TRANSVAGİNAL ULTRASON REHBERLİĞİNDE UYGULANAN RADYOFREKANS ABLASYONUN UZUN DÖNEM ETKİNLİĞİ
S-51 - Şebnem Alanya Tosun - THE EFFECT OF PREMATURE PROGESTERONE INCREASE ON ENDOMETRIAL RECEPTIVITY IN IN VITRO FERTILIZATION CYCLES
S-58 - Ahmet Kurt - YARDIMCI ÜREME TEKNİKLERİ (YÜT) İLE TEDAVİ SİKLUSLARINDA 3. VE 5. GÜNLERDE (D3, D5) İKİ EMBRİYO TRANSFERİ SONUCU OLUŞAN ÇOĞUL GEBELİKLERİN MATERNAL VE NEONATAL SONUÇLARININ İNCELENMESİ
S-65 - Alper Şişmanoğlu - ADMINISTERING 1,500 IU OF HCG AT OOCYTE RETRIEVAL IN CYCLES TRIGGERED WITH GNRH AGONIST IN POLYCYSTIC OVARIAN SYNDROME IS A SAFE ALTERNATIVE FOR PATIENTS WHO HAVE TO DO FRESH CYCLE INSTEAD OF FREEZE-ALL STRATEGY
S-38 - Melek Ersoy Cingi - KONTRASEPTİF YÖNTEM SEÇİMİNİ ETKİLEYEN FAKTÖRLER VE BENLİK SAYGISI İLE İLİŞKİSİ
S-45 - İnci Kahyaoğlu - KÖTÜ OVER YANITLI (POR) HASTALARDA SII (SİSTEMİK İNFLAMATUAR İNDEKS) BELİRTECİNİN IVF SONUÇLARINA ETKİSİNİN ARAŞTIRILMASI
S-52 - Figen Yanık - LİTERATÜRDE KANITA DAYALI YAKLAŞIM GETİRİLMESİ GEREKEN KAVRAM: FERTİLİTE DİYETİ
S-22 - Ömer Faruk Geçkil - ENDOMETRİAL HASARLANDIRMANIN TEKRARLAYAN İMPLANTASYON BAŞARISIZLIĞI OLAN HASTALARDA ENDOMETRİAL ETKİLERİ
S-66 - Ömür Erden - - KLİNİĞİMİZDE UYGULANAN OVULASYON İNDÜKSİYONU VE İNTRAUTERİN İNSEMİNASYON SİKLUSLARININ SONUÇLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ
S-39 - Büşra Körpe - IS MENOPAUSE A RISK FACTOR FOR COVID-19?
S-46 - İnci Kahyaoğlu - ADOLESAN PKOS (POLİKİSTİK OVER SENDROMU) PATOGENEZİNDE, OKSİDATİF STRES BELİRTEÇLERİNİN İNCELENMESİ
S-53 - Banu Yılmaz - WHICH METHOD IS THE BEST WAY FOR DNA ISOLATION FROM SEMEN?
S-60 - Nazlı Çil - YÜKSEK FRUKTOZ DİYETİ İLE BESLENEN SIÇANLARDA FARKLI TİPTE ARALIKLI AÇLIK PROTOKOLLERİNİN SPERM PARAMETRELERİNE ETKİSİ
S-67 - Sultan Canan - - DONDURULMUŞ ÇÖZÜLMÜŞ EMBRİYO TRANSFERİ SİKLUSLARINDA SERUM ESTRADİOL DÜZEYİ GEBELİK İÇİN PREDİKTÖR OLABİLİR Mİ?
S-40 - Ahmet Emin Mutlu - COVID-19 AŞILARININ SPERM PARAMETRELERİ ÜZERİNE ETKİSİ
S-47 - Aslı Coşar - DHEA İLE OLUŞTURULMUŞ PKOS SIÇAN MODELİNDE BİR ANTİOKSİDAN OLAN GLUTATYONUN ETKİSİNİN HORMONAL, METABOLİK VE İNFLAMASYON BELİRTEÇLERİ İLE DEĞERLENDİRİLMESİ
S-54 - Ferah Kazancı - LAPAROSKOPİK YAKLAŞIMLA RİSK AZALTICI CERRAHİ UYGULANAN PATOJENİK RAD51, ATM GEN MUTASYONU OLAN VAKALARIN DEĞERLENDİRİLMESİ
S-61 - Cihan Kabukçu - - EMBRİYO TRANSFER KATETERİNDE KAN VEYA MUKUS VARLIĞI IVF SONUCUNU ETKİLER Mİ?
S-68 - Ecem Atak Mutlu - İNTRAUTERİN İNSEMİNASYON (IUI) YAPILAN HİPOGONADOTROPİK HİPOGONADİZM TANILI HASTALARIN TEDAVİ SONUÇLARININ LİTERATÜRLE KARŞILAŞTIRILMASI
S-41 - Gökhan Aras - HABİTUEL ABORTUS TANILI HASTALARDA SERUM ENDOKAN SEVİYELERİNİN ARAŞTIRILMASI
S-48 - Ceren Çınar - ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ KADIN HASTALIKLARI VE DOĞUM ANABİLİM DALI GEBELİK KAYBI YÖNETİMİ POLİKLİNİĞİ VERİLERİNİN ANALİZİ
S-55 - Seval Özgü Erdinç - ALTERED THIOL/DISULFIDE HOMEOSTASIS AND ISCHEMIA-MODIFIED ALBUMIN LEVELS IN PATIENTS WITH UNEXPLAINED INFERTILITY UNDERGOING ASSISTED REPRODUCTIVE TECHNOLOGIES
S-62 - Kadriye Erdoğan - KONTROLLÜ OVARYAN HİPERSTİMÜLASYON İLE TEK FOLLİKÜL GELİŞEN HASTALARDA OOSİT ELDE ETME VE MATÜRİTENİN PREDİKSİYONU